Czas opieki

Kontaktując się z nami część z Państwa ma już pomysł, wiedzę, na jaką ilość godzin będziecie Państwo potrzebować opiekuna. Czasem jednak trudna jest to liczba do oszacowania. Możecie wtedy Państwo powiedzieć nam, jakie czynności są obowiązkowo do wykonania i co chcielibyście, żeby wchodziło w zakres usług a my Wam powiemy, ile może to zająć czasu.

Opieka godzinowa

Pomoc kilka razy w tygodniu po kilka godzin (min. 2 x tyg. po 3 godz.).
Opieka codzienna

Kilka godzin dziennie 5 dni w tygodniu (jeśli istnieje taka konieczność, świadczymy opiekę również w weekend).
Opieka doraźna

Na czas urlopu rodziny, w innych losowych przypadkach.
Opieka z zamieszkaniem

Zakres pomocy i godziny pracy opiekunki do uzgodnienia. Istnieje także możliwość zatrudnienia 2 opiekunek w systemie zmianowym, np. 14-dniowym.
Best Care Logo

Copyright 2024 - Best Care - Opieka seniora, osób starszych Warszawa