Oferta

domowa_seniora_opieka_nad_osobami_starszymi_warszawa_N

Opieka domowa


Najpopularniejsza forma opieki na terenie Warszawy. Często wybierana przez osoby wymagające wsparcia w konkretnych czynnościach oraz w ograniczonym zakresie czasowym, od kilku do kilkunastu godzin tygodniowo.


WIĘCEJ

pielegnacyjna_seniora_opieka_nad_osobami_starszymi_warszawa_n

Opieka pielęgnacyjna


To forma opieki, którą sprawują opiekunowie z dużym doświadczeniem. Często wybierana przy zaawansowanych schorzeniach lub w przypadku długotrwałej bądź wielogodzinnej pomocy.


WIĘCEJ

specjalistyczna_seniora_opieka_nad_osobami_starszymi_warszawa_n

Opieka paliatywna


Celem takiej opieki jest poprawa jakości życia podopiecznego w ostatnich momentach jego życia poprzez złagodzenie objawów choroby, emocjonalne i moralne wsparcie chorego i jego rodzinny.


WIĘCEJ


Opieka całodobowa


W przypadku kiedy podopieczny nie może ze względów jego bezpieczeństwa sam przebywać w domu lub jego kondycja fizyczna nie pozwala mu na samodzielne funkcjonowanie lub tez nie radzi sobie w czynnościach zarówno gospodarczych jak i potrzebuje pomocy przy sobie dobrym rozwiązaniem jest opieka całodobowa.


WIĘCEJ


Pomoc domowa


Starszym osobom, które wymagają pomocy w zakresie przygotowania posiłku, wyniesienia śmieci, posprzątania i utrzymania ogólnego porządku w domu proponujemy pomoc domową.


WIĘCEJ


Opieka nocna


Zapewniamy opiekę nad podopiecznym w godzinach nocnych. Dyżurujemy zarówno w domu u podopiecznego jak i czuwamy w szpitalach.


WIĘCEJ

Best Care Logo

Copyright Best Care 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.